Repasované turbá v stave ako nové a ďalšie náhradné diely pre automobily

Montážny návod

Odkaz na stiahnutie montážneho návodu v PDF – TU!

TURBO: VŠEOBECNÝ MONTÁŽNY NÁVOD

1. PRED VÝMENOU TURBA

k1 1.1 Diagnostická kontrola motora: Je dôležité aby ste vykonali dôkladnú kontrolu motora a uistili sa, že „Porucha“je spôsobená turbodúchadlom. Nedostatok výkonu, hlučná prevádzka, nadmerné dymenie, alebo spotreba oleja môžu byť spôsobené chybným systémom vstrekovania paliva. ECU a elektrické problémy – obmedzený, alebo blokovaný vzduchový filter, poškodený výfukový systém, alebo problémy s mazaním. Ak je to možné treba skontrolovať tlak v kľukovej skrini motora podľa špecifikácií výrobcu motora. Ak je tlak vyšší ako normálny môže spôsobovať únik oleja z turba do sacieho a výfukového systému.

k221.2 Príčina zlyhania turbodúchadla: V prípade, že kontrola motora neodhalila žiadne zjavné príčiny zlyhania uistite sa, že všetky riešenia problému sú dokončené. Kľúčové oblasti pre zistenie príčiny zlyhania turbodúchadla zahrňajú kontrolu vniknutia cudzích objektov, nedostatočné mazanie, znečistenie oleja, príliš vysoké otáčky turba, Je to dôležité preto, že poškodenie turba Vám často pomôže odhaliť príčinu jeho zlyhania.

2. MONTÁŽ TURBA

k42.1 Vysokorýchlostná prevádzka turba: Je dôležité aby ste v priebehu celého procesu montáže zabránili znečisteniu, alebo vniknutiu nečistôt do ktorejkoľvek časti turbodúchadla. Akákoľvek nečistota alebo úlomok môže v turbe spôsobiť katastrofálne poškodenie v dôsledku jeho vysokorýchlostnej prevádzky.

k52.2 Použite správne tesnenie: Uistite sa že je použité správne tesnenie. Napríklad – Stredový otvor tesnenia musí dokonale lícovať so stredovým otvorom príruby turbodúchadla. Niektoré turbodúchadlá používajú konektor so závitom bez tesnenia. Dôležité! V žiadnom prípade nepoužívajte tekuté tesnenia, alebo tesniace hmoty, najmä pre vstup a výstup oleja. Nadbytočný materiál môže vniknúť do turba a znížiť, alebo úplne zastaviť prietok oleja.

k6 2.3 Použite nový olej a olejový filter: Odporúčame tiež vymeniť vzduchový a palivový filter. Pri výmene olejového filtra naplňte filter novým a čerstvým motorovým olejom. Ak je to možné naplňte tlakové potrubie od olejového čerpadla po filter olejom. Je to obzvlášť dôležité pri motoroch s vysokým kilometrovým priebehom kde toto potrubie môže počas výmeny oleja zostať prázdne.

k7 2.4 Skontrolujte vzduchové hadice: Pred montážou turba zabezpečte aby boli všetky vzduchové hadice pripojené k turbodúchadlu úplne čisté a nevykazovali žiadne známky poškodenia.

k8 2.5 Vyčistite vzduchový filter a jeho obal: Vzduchový filter a jeho obal musí byť úplne čistý a bez akýchkoľvek nečistôt a úlomkov.

k92.6 Vyčistite odvetrávací systém motora: Systém odvetrávania kľukovej skrine vyčistite a uistite sa že funguje správne. Akékoľvek upchatie, alebo porucha môže spôsobiť príliš vysoký tlak v kľukovej skrini a viesť k úniku oleja z turbodúchadla do sacích a výfukových systémov motora.

k10 2.7 Vyčistite plochy príruby: Odstráňte akýkoľvek materiál starých tesnení z výfukového potrubia. Plochy príruby musia byť čisté a bez poškodení. Potom vyberte plastové, alebo penové záslepky z turbodúchadla.

k11 2.8 Použite správne výfukové tesnenie: Umiestnite turbodúchadlo na potrubie, alebo blok motora s použitím správneho nového tesnenia, alebo O-krúžku a znova pripojte výfukové potrubie. Dotiahnite všetky skrutky a matice.*

Dôležitá poznámka pre kroky 2.9 – 2.12! – Venujte osobitnú pozornosť prívodovému a vypúšťaciemu olejovému potrubiu turbodúchadla, ktoré musia byť úplne čisté a bez poškodení aby zabezpečili neobmedzený prietok oleja. Uistite sa, že flexibilná časť olejového potrubia nie je vnútorne poškodená a nie je príliš blízko zdroja tepla, ktoré môže poškodiť prívodné olejové potrubie vnútorne. Je to bežné u niektorých vozidiel a je ťažké to odhaliť bez rezania potrubia. Z tohto dôvodu odporúčame montáž nového prívodného olejového potrubia pri výmene nového turbodúchadla.

k12 2.9 Pripojte vypúšťacie (prepadové) olejové potrubie.

 

k13k13a2.10 Nalejte nový motorový olej do prívodného olejového otvoru turbodúchadla.

 

 

 

k14 2.11 Pripojte nové vysokotlakové prívodné olejové poturbie.

 

k15 2.12 Pripojte vstupné a výstupné vzduchové hadice ku kompresorovej časti turbodúchadla: Uistite sa, že spoje sú hermeticky uzavreté a hadicové spony sú správne dotiahnuté.*

k16 2.13 Prvotný prívod oleja: Pretočte kľúčom na 10 – 15 sekúnd bez spustenia motora. Ak je to možné zamedzte prívodu paliva/zapaľovania, alebo použite režim tlakovej skúšky. Pomôže to pri naplnení tlakového olejového potrubia, olejového filtra a turbodúchadla novým olejom ešte pred naštartovaním motora. Dôležité! Akonáhle sa motor spustí, turbodúchadlo sa točí vysokou rýchlosťou a nedostatok mazania môže v týchto prvých sekundách prevádzky zničiť úplne nové turbo.

k17 2.14 Skontrolujte motor kvôli prípadným netesnostiam: Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh po dobu 3 až 4 minúty aby bolo možné poriadne skontrolovať olej, únik výfukových plynov a únik vzduchu. Ak je počas spustenia motora zistený akýkoľvek únik je potrebné tento problém ihneď bezodkladne odstrániť.

k18 2.15 Skontrolujte hladinu motorového oleja: Zastavte motor a skontrolujte hladinu motorového oleja. Hladina oleja musí byť medzi minimálnou a maximálnou značkou na mierke – je to dôležité aby sme sa ubezpečili, že hladina oleja nie je nad miestom kde je vypúšťacie olejové potrubie pripojené k motoru, alebo to môže viesť k úniku oleja z turbodúchadla do sacieho a výfukového systému.

Dôležitá poznámka *

Pre informácie o oleji, uťahovacích momentoch a detailoch inštalácie sa obráťte na servisný manuál výrobcu motora/manuál pre Vaše vozidlo, alebo motor a overte si správne hodnoty a informácie.

Nákupný košík